wiceprezes Zarządu Głównego

członek Zarządu Głównego

Z wykształcenia historyk, od lat 80. aktywnie działa na rzecz środowiska mniejszości ukraińskiej i szerzej – społeczeństwa obywatelskiego. Zaangażowany w odrodzenie ukraińskiego skautingu w Polsce . Dziennikarz i publicysta, autor raportów.