Zażalenie rozpatrzy SO w Warszawie

21.05.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie Związku Ukraińców w Polsce (pełnomocnik r.pr. Piotr Fedusio) na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o przekazaniu sprawy umorzenia śledztwa w sprawie akcji Wisła do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Sąd Apelacyjny zdecydował, że to Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie ZUwP na postanowienie IPN Rzeszów o umorzeniu śledztwa…

Przeprosiny

„Przepraszam pana Piotra Tymę, Prezesa Związku Ukraińców w Polsce, za znieważenie go, oraz podejmowanie wobec niego innych działań niezgodnych z prawem polskim, których podłożem była przynależność narodowościowa Piotra Tymy”Piotr Gąsior

𝟓𝟏. 𝐎𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 𝐏𝐢𝐬𝐚𝐧𝐞𝐤 𝐢𝐦. 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł𝐚 𝐊𝐨𝐰𝐚𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskimoraz Związek Ukraińców w Polsce i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie Wielkopolskimzapraszają na otwarcie wystawy pisanek, które nadesłano na 𝟓𝟏. 𝐎𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 𝐏𝐢𝐬𝐚𝐧𝐞𝐤 𝐢𝐦. 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł𝐚 𝐊𝐨𝐰𝐚𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨24 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 2024 godz. 15:00 w Spichlerzu – filii Muzeum Lubuskiego przy ul. Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wielkopolskim.

51 Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Związek Ukraińców w Polsce i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 𝟓𝟏. 𝐎𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢𝐞 𝐏𝐢𝐬𝐚𝐧𝐞𝐤 𝐢𝐦. 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚ł𝐚 𝐊𝐨𝐰𝐚𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 Pisanki (co najmniej pięć sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”) można dostarczać 𝐝𝐨 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 do Spichlerza. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje…

Zaproszenie do składania ofert – remont pomieszczeń drugiego piętra budynku przy ul. Szykowskiego 1

Numer referencyjny:  1/PRZ/24 Związek Ukraińców w Polsce, z siedzibą przy ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050032 i posiadający nr NIP 524-10-15-276, Oddział w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl zwany dalej Inwestorem, planuje zrealizować zamówienie na remont pomieszczeń drugiego piętra budynku przy ul. Szykowskiego 1…