Święto Kultury nad Osławą

Święto Kultury nad Osławą – od 1992 r. Wydarzenie od 1992 r. organizuje ZUwP Koło w Mokrem, w ostatnich latach we współpracy ze Stowarzyszeniem „Baladhora” i Sołectwem wsi Mokre oraz przy pomocy finansowej Gminy Zagórz. Gospodarzem imprezy od lat jest też lokalny zespół artystyczny – „Osławiany”. Impreza rokrocznie gromadzi miłośników ukraińskiej muzyki, pieśni i tańca.…

Osławiany

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „OSŁAWIANY” powstał w 1972 roku we wsi Mokre, na Podkarpaciu. Idea założenia zespołu była inicjatywą grupy miejscowej młodzieży pochodzenia ukraińskiego oraz kilku miejscowych społeczników. Na terenie zamieszkałym w większości przez mniejszość ukraińską zaistniała potrzeba stworzenia warunków do kultywowania i ochrony od zapomnienia kultury i tradycji swoich przodków. Zespół miał gromadzić…

Ukraiński Chór Męski „Żurawli”

Reprezentacyjny zespół Związku Ukraińców w Polsce, istnieje od 1972 roku. Zespół tworzą śpiewacy-amatorzy, ludzie różnych profesji, rozsiani po całej Polsce, potomkowie Ukraińców wysiedlonych w 1947 roku (w ramach akcji „Wisła”) z Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny Zachodniej, Nadsania, Lubaczowszczyzny, Chełmszczyzny i Podlasia Południowego. Ostatnio dołączają również imigranci z Ukrainy. Chórzyści, raz w miesiącu, jak żurawie „zlatują się” do…

Spotkania na Pograniczu w Przemyślu

Przedsięwzięcie kontynuuje tradycje organizowanej w l. 1999-2016 „Nocy na Iwana Kupała” w Przemyślu. Wydarzenie odbywa się w okolicy dnia św. Jana (wg kalendarza juliańskiego). Na program wydarzenia składają się występy artystów lokalnych i z Ukrainy, prezentacje filmów bądź wystawy, kiermasz książek, rękodzieła, warsztaty a także piknik integracyjny. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogą zapoznać się z…

Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie

W tym sensie, dla podtrzymania tożsamości narodowej, językowej i kulturowej Dni Kultury Ukraińskiej są ważnym przedsięwzięciem, jeżeli chodzi o prezentację sztuki tradycyjnej. Nie wyczerpuje to jednak całości oferty imprezy, ponieważ od samego początku organizatorzy kładli duży nacisk na pokazanie mieszkańcom Szczecina współczesnych dokonań ukraińskich artystów znad Dniepru, Dniestru, Bugu czy Odry. Pokazy filmów (dokumentalnych i…

JarmaRock FEST

Największa ukraińska impreza młodzieżowa w Polsce – JarmaRock FEST- realizowana nieprzerwanie od 1977 r. w Trójmieście (pierwotnie i przez wiele lat pod nazwą Ukraiński Jarmark Młodzieżowy). Formuła imprezy zmieniała się na przestrzeni dekad, niezmiennie pozostawały jednak kluczowe elementy – koncert muzyki współczesnej (obecnie najczęściej rock, pop, choć nierzadkie są również występy w stylu etno czy…