Warto zapytać siebie samego – co mi daje Związek, co daje mojej społeczności i co ja sam mogę zrobić w ramach organizacji.

Igor Horków

Jestem dumna z naszej ciągłej i coraz silniejszej współpracy z Ukrainą. Rozpoczęliśmy ją w latach 80-90. i teraz ta współpraca rozkwita. 

Maria Tucka

Związek ma istotny atut: jest organizacją reprezentującą autentyczną wspólnotę ludzi zakorzenionych w swojej społeczności.

Natalia Kertyczak

Istotna jest nasza wspólna praca dla dobra Ukraińców, dla podtrzymania i rozwoju naszej kultury i tożsamości.

Roman Biłas