Krajka

Zespół śpiewu tradycyjnego „Krajka” powstał w Przemyślu w 2011 r. Wykonuje repertuar ukraiński. Szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmuje muzyczna tradycja polsko-ukraińskiego pogranicza. Tradycję tę, zniszczoną na skutek powojennych wysiedleń, zespół stara się na swój sposób restaurować, bądź nawet rekonstruować w oparciu o zebrane materiały lub dostępne zapisy. To często wydobyte z zakamarków rodzinnej pamięci,…

Osławiany

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „OSŁAWIANY” powstał w 1972 roku we wsi Mokre, na Podkarpaciu. Idea założenia zespołu była inicjatywą grupy miejscowej młodzieży pochodzenia ukraińskiego oraz kilku miejscowych społeczników. Na terenie zamieszkałym w większości przez mniejszość ukraińską zaistniała potrzeba stworzenia warunków do kultywowania i ochrony od zapomnienia kultury i tradycji swoich przodków. Zespół miał gromadzić…

Ukraiński Chór Męski „Żurawli”

Reprezentacyjny zespół Związku Ukraińców w Polsce, istnieje od 1972 roku. Zespół tworzą śpiewacy-amatorzy, ludzie różnych profesji, rozsiani po całej Polsce, potomkowie Ukraińców wysiedlonych w 1947 roku (w ramach akcji „Wisła”) z Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny Zachodniej, Nadsania, Lubaczowszczyzny, Chełmszczyzny i Podlasia Południowego. Ostatnio dołączają również imigranci z Ukrainy. Chórzyści, raz w miesiącu, jak żurawie „zlatują się” do…