W okresie 02.2006-03.2021 prezes Związku Ukraińców w Polsce, absolwent LO z dodatkowym językiem ukraińskim w Legnicy (1985) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (magister historii, 1992). Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych.

Jest członkiem kolegium redakcyjnego tygodnika „Nasze Słowo” oraz rocznika „Almanach Ukraiński” (od 1992); Był również członkiem Rady Redakcyjnej dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” (2008); 

W latach 80-tych aktywny w ukraińskim środowisku młodzieżowym i studenckim w Polsce; współzałożyciel Ukraińskiego Studenckiego Teatru Eksperymentalnego „Kontakt”. Założyciel (1989) Związku Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej, w okresie 1990–1995 kierował organizacją ukraińskich skautów „Płast-Polska”. Od 2002 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Światowym Kongresie Ukraińców (SKU), Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce, Forum Polsko-Ukraińskiego a od 2014 r. Komitetu Solidarności z Ukrainą. 

Dziennikarz, publicysta, publikował m.in. w Gazecie Wyborczej (Rzeszów), „Więzi” kijowskim tygodniku „Polityka i Kultura”, miesięczniku „Nowaja Polszcza”, kwartalnikach „Zustriczi”, „Son i Myśl”, roczniku „Almanach Ukraiński”. Był realizatorem felietonów i reportaży telewizyjnych na temat Ukrainy, historii Ukraińców w Polsce oraz relacji polsko-ukraińskich dla Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego;

Współautor (wraz z Izą Chruślińską) wydanej w Polsce książki „Wiele twarzy Ukrainy” (Lublin 2005) oraz wydanej w Ukrainie książki „Diałohy porozuminnia. Ukrajinśko-jewrejśki wzajemyny” (Kijów 2011).

Jest  autorem m.in. raportów: „Dostęp środowisk mniejszości narodowych do mediów publicznych w Polsce” (1998); „Ukraińskie rozrachunki z historią” (specjalnego ukraińskiego bloku tematycznego w miesięczniku „Przegląd Polityczny” 2002);  „Stosunki polsko-ukraińskie. Czy polskie media są obiektywne?”, (2010);  „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 w ocenie mniejszości ukraińskiej”, (2011). Inicjator i współautor raportu „Sytuacja społeczności ukraińskiej w kontekście II Raportu z realizacji przez Polskę Konwencji Ramowej RE o Ochronie Mniejszości Narodowych” (2007) oraz dwóch raportów „Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy. Analiza dyskursu” (2018 oraz 2019).

Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015),  Prezydenta Ukrainy orderami Za zasługi II stopnia (2009) i Za zasługi III stopnia (2006) oraz Orderem św. Jerzego w brązie (1993), nadanego przez HPB (Główną Płastową Buławę – kierownictwo światowej struktury ukraińskiego skautingu).