Zamówienie na roboty budowlane

Związek Ukraińców w Polsce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wskazanym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Zamówienie na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu”. OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Związek Ukraińców w Polsceul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie,tel.…