Zaproszenie do składania ofert – remont pomieszczeń drugiego piętra budynku przy ul. Szykowskiego 1

Numer referencyjny:  1/PRZ/24 Związek Ukraińców w Polsce, z siedzibą przy ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050032 i posiadający nr NIP 524-10-15-276, Oddział w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl zwany dalej Inwestorem, planuje zrealizować zamówienie na remont pomieszczeń drugiego piętra budynku przy ul. Szykowskiego 1…

Szkolenie z planowania i zarządzania działalnością kulturalną dla animatorów z Polski i Ukrainy

W ramach realizacji projektu „Scena Galicyjska – nasza wspólna historia…” w Przemyślu odbyło się szkolenie dla młodych działaczy z mniejszości polskiej z Ukrainy i z mniejszości ukraińskiej z Polski. W ciągu czterech dni uczestniczki i uczestnicy poznawali tajniki pracy w grupie, planowania i realizowania działań kulturalnych. Był to bardzo aktywny i intensywny czas. Oby było…

SCENA GALICYJSKA – wydruk tablic – rozstrzygnięcie

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dot. realizacji projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Fundacji Dom Ukraiński w Przemyślu informujemy o wynikach przeprowadzonych postępowań: wydruk tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu i…

SCENA GALICYJSKA – postępowanie copywriting – rozstrzygnięcie

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dot. realizacji projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Związku Ukraińców w Polsce informujemy o wynikach przeprowadzonych postępowań: Przygotowanie tekstów stanowiących treści do infokiosku Informujemy, iż…

SCENA GALICYJSKA – infokiosk, seminaria – rozstrzygnięcie (EDIT)

(1.12.2023 r.) W związku z rozstrzygnięciem postępowania dot. realizacji projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Związku Ukraińców w Polsce informujemy o wynikach przeprowadzonych postępowań: prowadzenie szkolenia z planowania i zarządzania…

SCENA GALICYJSKA – Dni otwarte

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 50 000,00 PLN netto dotyczy: 79952000-2: Usługi w zakresie organizacji imprez W związku z realizacją projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” (nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-18-0499/17-01 z dnia 15-04-2022 r.), który…

SCENA GALICYJSKA – wydruk tablic

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 50 000,00 PLN netto dotyczy: Numer 79800000-2: Usługi drukowania i powiązane W związku z realizacją projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” (nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-18-0499/17-01 z dnia 15-04-2022 r.), który…

Scena Galicyjska – Inwestycja

Spieszymy poinformować, że realizacja części inwestycyjnych projektu „Scena Galicyjska. Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” wchodzi w fazę finałową. Prace w Przemyślu i we Lwowie postępują w bardzo szybkim tempie. Projekt „SCENA GALICYJSKA” (nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-18-0499/17-01 z dnia 15-04-2022 r.)…