Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu” Działając zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 800.000,- zł (brutto).…