Ogłoszenie o Zamówieniu: „Artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla osób uchodźczych”.

Związek Ukraińców w Polsce, z siedzibą przy ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050032 i posiadający nr NIP 524-10-15-276,Oddział w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 37-700 Przemyślzwany dalej Zamawiającym, planuje zrealizować zamówienie na dostawę artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla osób uchodźczych w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki…