Koło w Gdańsku

Lider zespołu Harazd. Działacz społeczny i cerkiewny, współorganizator jednego z największych ukraińskich wydarzeń kulturalnych w Polsce – JarmaRockFEST. Od 2017 członek Związku Ukraińców w Polsce, od grudnia 2018 pełni funkcję członka zarządu Koła ZUwP w Gdańsku, ds. młodzieży. Organizator i koordynator młodzieżowych projektów realizowanych wśród ukraińskiej społeczności Gdańska.

Przewodniczący Oddziału Mazurskiego

Przemyśl

Z wykształcenia i zawodu nauczycielka, aktywna członkini organizacji od 1990 r. W latach 2005 – 2020 Przewodnicząca przemyskiego Oddziału Związku.

Przewodniczący Oddziału w Szczecinie

przewodniczący oddziału szczecińskiego

Przewodniczący Oddziału w Legnicy

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Aktywista ukraińskiej społeczności w Polsce – działacz ukraińskiego ruchu studenckiego w Polsce w latach., współorganizator Rajdu Karpaty, od 1985r. członek Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego a od 1990 ZUwP, współzałożyciel Zjednoczenia Łemków, współorganizator imprezy Ukraińskie Klimaty oraz Wigilii Narodów w Legnicy. Wieloletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przy…

Przewodniczący Oddziału w Olsztynie

przewodniczący oddziału olsztyńskiego

Przewodnicząca Oddziału Pomorskiego

Aktywistka Związku Ukraińców w Polsce, animatorka kultury, koordynatorka ds. edukacji, ekonomistka.Od 2007 r. pełni funkcję przewodniczącej Oddziału pomorskiego ZUwP i jest też członkinią Rady Głównej organizacji. Aktywna w środowisku ukraińskim od wczesnych lat 80., angażowała się działalność artystyczną zespołu tanecznego „Wereteno”, chóru „Czajka” i grupy teatralnej „Jewszan –zilla”. Następnie, już jako członkini ZUwP, brała udział…

Przewodniczący Oddziału w Elblągu

Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Budowy Okrętów, 1978). Już od czasów szkoły średniej i studiów aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym młodzieży ukraińskiej w Gdańsku: udzielał się w grupie teatralnej oraz zespole tanecznym „Wereteno”, współorganizował pierwszy rajd „Karpaty”. Do USKT wstąpił w 1971 roku i animował działalność tej organizacji i społeczności ukraińskiej na ziemi elbląskiej. W Elblągu…