Koło w Gdańsku

Lider zespołu Harazd. Działacz społeczny i cerkiewny, współorganizator jednego z największych ukraińskich wydarzeń kulturalnych w Polsce – JarmaRockFEST. Od 2017 członek Związku Ukraińców w Polsce, od grudnia 2018 pełni funkcję członka zarządu Koła ZUwP w Gdańsku, ds. młodzieży. Organizator i koordynator młodzieżowych projektów realizowanych wśród ukraińskiej społeczności Gdańska.

Przewodniczący Oddziału Mazurskiego

Przemyśl

Z wykształcenia i zawodu nauczycielka, aktywna członkini organizacji od 1990 r. W latach 2005 – 2020 Przewodnicząca przemyskiego Oddziału Związku.

Przewodniczący Oddziału w Szczecinie

przewodniczący oddziału szczecińskiego

Górowo Iławieckie

Przewodniczący Oddziału w Legnicy

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Aktywista ukraińskiej społeczności w Polsce – działacz ukraińskiego ruchu studenckiego w Polsce w latach., współorganizator Rajdu Karpaty, od 1985r. członek Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego a od 1990 ZUwP, współzałożyciel Zjednoczenia Łemków, współorganizator imprezy Ukraińskie Klimaty oraz Wigilii Narodów w Legnicy. Wieloletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przy…

Przewodniczący Oddziału w Olsztynie

przewodniczący oddziału olsztyńskiego