Prezes Związku

Od 2021 roku Prezes Związku Ukraińców w Polsce. Współinicjator odrodzenia w Polsce Ukraińskiej Organizacji Skautowej Płast. Członek Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Doświadczony współpracownik kilku organizacji społecznych.

członkini Zarządu Głównego

W działalność Związku Ukraińców w Polsce zaangażowana od wczesnych lat 90. – początkowo w kole legnickim, następnie koło w Ińsku.

Przewodniczący Oddziału w Koszalinie

Przewodniczący Zarządu Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, wieloletni członek Rady Głównej, od 2021 członek Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce.

członkini Zarządu Głównego

Od 1990 r. zaangażowana w działalność Związku. Prezeska spółki wydawniczej „Tyrsa”, członkini zarządu głównego, koordynatorka wydarzeń.

sekretarz Zarządu Głównego

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Członek Związku Ukraińców w Polsce od 1993 r. Od 2006 r. pełni funkcję Sekretarza Zarządu ZUwP.

wiceprezes Zarządu Głównego

członek Zarządu Głównego

Z wykształcenia historyk, od lat 80. aktywnie działa na rzecz środowiska mniejszości ukraińskiej i szerzej – społeczeństwa obywatelskiego. Zaangażowany w odrodzenie ukraińskiego skautingu w Polsce . Dziennikarz i publicysta, autor raportów.