Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie

W tym sensie, dla podtrzymania tożsamości narodowej, językowej i kulturowej Dni Kultury Ukraińskiej są ważnym przedsięwzięciem, jeżeli chodzi o prezentację sztuki tradycyjnej. Nie wyczerpuje to jednak całości oferty imprezy, ponieważ od samego początku organizatorzy kładli duży nacisk na pokazanie mieszkańcom Szczecina współczesnych dokonań ukraińskich artystów znad Dniepru, Dniestru, Bugu czy Odry. Pokazy filmów (dokumentalnych i…