Audytor Związku – wyłonienie wykonawcy

Warszawa, 08.07.2022 r. Informacja dot. wyłonienia oferty na przeprowadzenie audytu finansowego projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” w części dotyczącej Beneficjenta (Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa) „W związku z rozstrzygnięciem…

Audytor Fundacji – wyłonienie wykonawcy

Przemyśl, 08.007.2022 r. W związku z rozstrzygnięciem postępowania dot. wyłonienia oferty na przeprowadzenie audytu finansowego projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Partnera Wiodącego (Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu, ul. T. Kościuszki…

Audytor Związku – Informacja

Warszawa, 5.07.2022 r. Informacja dot. wyłonienia oferty na przeprowadzenie audytu finansowego projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Beneficjenta (Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa). Na podstawie części „IV.…

Audytor Fundacji – Informacja

Przemyśl, 5.07.2022 r. Informacja dot. wyłonienia oferty na przeprowadzenie audytu finansowego projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Partnera Wiodącego (Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu, ul. T. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl) skierowane…