Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawę art. spożywczych do przygotowania posiłków dla osób uchodźczych w Przemyślu

Ogłoszenie o Zamówieniu Związek Ukraińców w Polsce, z siedzibą przy ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050032 i posiadający nr NIP 524-10-15-276, Oddział w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl zwany dalej Inwestorem, planuje zrealizować zamówienie na dostawę artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla osób uchodźczych…