Zakazuje się propagowania symboli wspierających agresję rosyjską na Ukrainę

Ustawą z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) wprowadzono nowy typ przestępstwa: ,,stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Art. 16. 1. Zakazuje…