Sąd Najwyższy

14 września 2023 r. odbyła się rozprawa karna przed Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Związku Ukraińców w Polsce i Prokuratury, uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądu Rejonowego w Oleśnicy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła publicznego znieważania osób narodowości ukraińskiej i żydowskiej wpisami w internecie  „kabany, chachły, plemię żmijowe”. To…

Stowarzyszenie Prokuratorów ,,Lex super omnia” o działaniach ZUwP w monitorowaniu mowy nienawiści

O działaniach ZUwP w monitorowaniu mowy nienawiści w raporcie Stowarzyszenia Prokuratorów ,,Lex super omnia” o ściganiu przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016-2022 opublikowanym na stronie internetowej Lex super omnia: – o zażaleniu na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie antyukraińskich wypowiedzi w trakcie tzw. „Marszu Patriotów” we Wrocławiu w listopadzie 2016…

„Wolność słowa kończy się tam, gdzie to słowo zaczyna naruszać prawa chronione innego podmiotu”

Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny wyrokiem w sprawie XVIII K 6/20 (zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, II AKa 212/20) skazał autora wpisów zamieszonych w serwisie społecznościowym facebook za: – wpis o treści ,,Znajdzie się kij na (…) ryj”, uznając, że wpis stanowi przestępstwogroźby bezprawnej wobec grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej…

Przestępstwa z nienawiści uderzają przede wszystkim w grupy mniejszościowe

,,Ściganie przestępstw motywowanych uprzedzeniami nabiera coraz większego znaczenia z powodu rosnącej roli mowy nienawiści w życiu społecznym…” ,,Przemoc tego rodzaju uderza przede wszystkim w członków grup mniejszościowych: nie tylko narusza ich godność, powoduje pogorszenie postrzegania mniejszości przez resztę społeczeństwa i pogłębia podziały społeczne , ale również obniża poczucie indywidualnego bezpieczeństwa i zwiększa obawy o bezpieczeństwo pozostałych członków…

Skala mowy nienawiści wobec Ukraińców

Od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, w okresie luty 2022 – luty 2023, w polskojęzycznym internecie pojawiło się prawie 400 tys. antyukraińskich wypowiedzi, które miały 547 mln odsłon (raport Stowarzyszenie Nigdy Więcej ,,Jak policzyć nienawiść? Hejterzy o Ukraińcach”, https://www.nigdywiecej.org/komunikaty/rok-2023/5062-jak-policzy%C4%87-nienawi%C5%9B%C4%87-hejterzy-o-ukrai%C5%84cach). W samym tylko Twitterze w okresie od lutego2022r. do końca 2022r. zidentyfikowano 90 tys. wpisów zawierających nienawistne…

Zakazuje się propagowania symboli wspierających agresję rosyjską na Ukrainę

Ustawą z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) wprowadzono nowy typ przestępstwa: ,,stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Art. 16. 1. Zakazuje…