Przeprosiny

„Przepraszam pana Piotra Tymę, Prezesa Związku Ukraińców w Polsce, za znieważenie go, oraz podejmowanie wobec niego innych działań niezgodnych z prawem polskim, których podłożem była przynależność narodowościowa Piotra Tymy”Piotr Gąsior

,,Kabany, chachły, plemię żmijowe” takimi słowami Dariusz C. określał w internecie osoby narodowości ukraińskiej i żydowskiej

Dariusz C. został oskarżony o publiczne znieważanie Ukraińców i Żydów z powodu ich przynależności narodowej oraz o nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych (art. 257 kk, art. 256 § 1 kk). Zarzucono mu popełnienie 13 przestępstw. Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy uniewinnił go argumentując m.in., że oskarżony ,,nie wyrażał nienawiści” do Ukraińców i Żydów,…

Моніторинг мови ненависті

Павло Лоза ■ АНАЛІТИКА ■ НАШЕ СЛОВО №33, 2023-08-20 У 2022 році у зв’язку з нападом росії на Україну та приїздом до Польщі великої кількості українських біженців суттєво зросла мова ворожнечі проти українців. Такі висновки реалізованого проєкту «Моніторинг мови ворожнечі, спрямованої проти українського народу». Проєкт здійснило Об’єднання українців у Польщі в період березнь–cерпень 2023 року…

Sąd Najwyższy

14 września 2023 r. odbyła się rozprawa karna przed Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Związku Ukraińców w Polsce i Prokuratury, uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądu Rejonowego w Oleśnicy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła publicznego znieważania osób narodowości ukraińskiej i żydowskiej wpisami w internecie  „kabany, chachły, plemię żmijowe”. To…

Sąd Najwyższy

14 września 2023 r. odbyła się rozprawa karna przed Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Związku Ukraińców w Polsce i Prokuratury, uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądu Rejonowego w Oleśnicy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła publicznego znieważania osób narodowości ukraińskiej i żydowskiej wpisami w internecie  ,,kabany, chachły, plemię żmijowe”. To…

Stowarzyszenie Prokuratorów ,,Lex super omnia” o działaniach ZUwP w monitorowaniu mowy nienawiści

O działaniach ZUwP w monitorowaniu mowy nienawiści w raporcie Stowarzyszenia Prokuratorów ,,Lex super omnia” o ściganiu przestępstw z nienawiści w praktyce polskiej prokuratury w latach 2016-2022 opublikowanym na stronie internetowej Lex super omnia: – o zażaleniu na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie antyukraińskich wypowiedzi w trakcie tzw. „Marszu Patriotów” we Wrocławiu w listopadzie 2016…

„Wolność słowa kończy się tam, gdzie to słowo zaczyna naruszać prawa chronione innego podmiotu”

Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny wyrokiem w sprawie XVIII K 6/20 (zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, II AKa 212/20) skazał autora wpisów zamieszonych w serwisie społecznościowym facebook za: – wpis o treści ,,Znajdzie się kij na (…) ryj”, uznając, że wpis stanowi przestępstwogroźby bezprawnej wobec grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej…

Przestępstwa z nienawiści uderzają przede wszystkim w grupy mniejszościowe

,,Ściganie przestępstw motywowanych uprzedzeniami nabiera coraz większego znaczenia z powodu rosnącej roli mowy nienawiści w życiu społecznym…” ,,Przemoc tego rodzaju uderza przede wszystkim w członków grup mniejszościowych: nie tylko narusza ich godność, powoduje pogorszenie postrzegania mniejszości przez resztę społeczeństwa i pogłębia podziały społeczne , ale również obniża poczucie indywidualnego bezpieczeństwa i zwiększa obawy o bezpieczeństwo pozostałych członków…

Skala mowy nienawiści wobec Ukraińców

Od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, w okresie luty 2022 – luty 2023, w polskojęzycznym internecie pojawiło się prawie 400 tys. antyukraińskich wypowiedzi, które miały 547 mln odsłon (raport Stowarzyszenie Nigdy Więcej ,,Jak policzyć nienawiść? Hejterzy o Ukraińcach”, https://www.nigdywiecej.org/komunikaty/rok-2023/5062-jak-policzy%C4%87-nienawi%C5%9B%C4%87-hejterzy-o-ukrai%C5%84cach). W samym tylko Twitterze w okresie od lutego2022r. do końca 2022r. zidentyfikowano 90 tys. wpisów zawierających nienawistne…

Zakazuje się propagowania symboli wspierających agresję rosyjską na Ukrainę

Ustawą z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) wprowadzono nowy typ przestępstwa: ,,stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Art. 16. 1. Zakazuje…