SCENA GALICYJSKA – wydruk tablic

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 50 000,00 PLN netto dotyczy: Numer 79800000-2: Usługi drukowania i powiązane W związku z realizacją projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” (nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-18-0499/17-01 z dnia 15-04-2022 r.), który…

Oświadczenie Związku Ukraińców w Polsce nt. umorzenia śledztwa w sprawie akcji „Wisła” przez Instytut Pamięci Narodowej

28 listopada 2023 roku Instytut Pamięci Narodowej opublikował Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, podpisany przez prokuratora Artura Grabowskiego, o umorzeniu śledztwa w sprawie „decyzji o przesiedleniu w 1947 roku, w ramach akcji „Wisła” mieszkańców południowo-wschodniej Polski”. O stwierdzenie, że akcja „Wisła” była zbrodnią przeciwko ludzkości oraz zbrodnią komunistyczną wystąpił m.in.…

Scena Galicyjska – Inwestycja

Spieszymy poinformować, że realizacja części inwestycyjnych projektu „Scena Galicyjska. Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” wchodzi w fazę finałową. Prace w Przemyślu i we Lwowie postępują w bardzo szybkim tempie. Projekt „SCENA GALICYJSKA” (nr umowy grantowej PLBU.01.01.00-18-0499/17-01 z dnia 15-04-2022 r.)…