SCENA GALICYJSKA – wydruk tablic – rozstrzygnięcie

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dot. realizacji projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Fundacji Dom Ukraiński w Przemyślu informujemy o wynikach przeprowadzonych postępowań: wydruk tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu i…