Zaproszenie do składania ofert – remont pomieszczeń drugiego piętra budynku przy ul. Szykowskiego 1

Numer referencyjny:  1/PRZ/24 Związek Ukraińców w Polsce, z siedzibą przy ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050032 i posiadający nr NIP 524-10-15-276, Oddział w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl zwany dalej Inwestorem, planuje zrealizować zamówienie na remont pomieszczeń drugiego piętra budynku przy ul. Szykowskiego 1…