Przeprosiny

„Przepraszam pana Piotra Tymę, Prezesa Związku Ukraińców w Polsce, za znieważenie go, oraz podejmowanie wobec niego innych działań niezgodnych z prawem polskim, których podłożem była przynależność narodowościowa Piotra Tymy”Piotr Gąsior