Stanowisko Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce dotyczące umorzenia przez Instytut Pamięci Narodowej śledztwa w sprawie akcji „Wisła”

Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy podjętą przez prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie, przeprowadzonej w 1947 roku przez polskie władze komunistyczne, akcji „Wisła”, w której stwierdzono: „W toku śledztwa nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, że przesiedlenie stanowiło zbrodnię przeciw ludzkości ani zbrodnię komunistyczną”. Uzasadnienie tej tezy, dokonane przez prokuratora IPN jest sprzeczne…

Oświadczenie Związku Ukraińców w Polsce nt. umorzenia śledztwa w sprawie akcji „Wisła” przez Instytut Pamięci Narodowej

28 listopada 2023 roku Instytut Pamięci Narodowej opublikował Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, podpisany przez prokuratora Artura Grabowskiego, o umorzeniu śledztwa w sprawie „decyzji o przesiedleniu w 1947 roku, w ramach akcji „Wisła” mieszkańców południowo-wschodniej Polski”. O stwierdzenie, że akcja „Wisła” była zbrodnią przeciwko ludzkości oraz zbrodnią komunistyczną wystąpił m.in.…

Ankieta o Naszym Słowie

Chcemy wspólnie zastanowić się nad znaczeniem Tygodnika „Nasze Słowo” dla środowiska ukraińskiego w Polsce oraz nad jego rolą w obecnych czasach. Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich (także potencjalnych) czytelników!

Almanach Ukraiński 2021

Już dostępny nowy numer Almanachu Ukraińskiego – rocznika wydawanego przez Związek Ukraińców w Polsce. Najnowsze wydanie prezentuje teksty w języku ukraińskim w kilku blokach tematycznych: Historia i współczesność Migranci z Ukrainy: integracja, tradycje, wyzwania Ukraińcy z Polski Literatura, kino, teatr Ukraina i Polska Autorzy tekstów to publicyści, dziennikarze, działacze społeczni a także naukowcy i badacze.…