Ankieta o Naszym Słowie

Chcemy wspólnie zastanowić się nad znaczeniem Tygodnika „Nasze Słowo” dla środowiska ukraińskiego w Polsce oraz nad jego rolą w obecnych czasach. Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich (także potencjalnych) czytelników!

Almanach Ukraiński 2021

Już dostępny nowy numer Almanachu Ukraińskiego – rocznika wydawanego przez Związek Ukraińców w Polsce. Najnowsze wydanie prezentuje teksty w języku ukraińskim w kilku blokach tematycznych: Historia i współczesność Migranci z Ukrainy: integracja, tradycje, wyzwania Ukraińcy z Polski Literatura, kino, teatr Ukraina i Polska Autorzy tekstów to publicyści, dziennikarze, działacze społeczni a także naukowcy i badacze.…