Audytor Związku – Informacja

Warszawa, 5.07.2022 r. Informacja dot. wyłonienia oferty na przeprowadzenie audytu finansowego projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Beneficjenta (Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa). Na podstawie części „IV.…

Audytor Fundacji – Informacja

Przemyśl, 5.07.2022 r. Informacja dot. wyłonienia oferty na przeprowadzenie audytu finansowego projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, w części dotyczącej Partnera Wiodącego (Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu, ul. T. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl) skierowane…

Zapytania ofertowe – Audytor 2

W związku z realizacją projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie audytu finansowego projektu w części dotyczącej Beneficjenta.

Zapytania ofertowe – Audytor

W związku z realizacją projektu „SCENA GALICYJSKA – NASZA WSPÓLNA HISTORIA – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu”, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie audytu finansowego projektu w części dotyczącej Partnera Wiodącego.

Podpisana umowa

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu partnerskiego pt. „Scena Galicyjska nasza wspólna historia. Promowanie kultury ukraińskiej i polskiej w ramach współpracy Domu Polskiego we Lwowie i Domu Ukraińskiego w Przemyślu”. Ruszamy niebawem!