Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Dotyczy postępowania: zamówienie na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu” Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.…

Najpiękniejsze pisanki

Na 48. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego wpłynęły 33 zestawy 205 pisanek, nadesłanych przez 32 autorów. Nadesłane rękodzieło oceniło 7-osobowe jury, składające się z reprezentantów podmiotów organizujących konkurs, w tym artystów i etnografów. Jury wybrało nagrodzonych i wyróżnionych w czterech kategoriach (technikach): batikowo-pisakowa, batikowo-szpilkowa, drapana i mieszana. Z listą nagrodzonych można zapoznać się tutaj.…

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu” Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Wykonawca Cena/koszt 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe…

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu” Działając zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 800.000,- zł (brutto).…