Zamówienie na roboty budowlane

Związek Ukraińców w Polsce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wskazanym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Zamówienie na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane, instalacyjne na parterze budynku Narodnego Domu w Przemyślu”. OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Związek Ukraińców w Polsceul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie,tel.…

Tydzień z Szewczenką

Taras Szewczenko to artysta, do którego można ciągle wracać. Za każdym razem czytając jego poezję odkrywa się co rusz nowe znaczenie jego słów. Kult Szewczenki jako świętego doprowadził do tego, że powieszono jego portret na ścianie. Artysta, którego portret zostaje powieszony na ścianie to artysta, którego twórczość często przestaje się zgłębiać. ZUwP Koło w Krakowie,…

48. Ogólnopolski Konkurs Pisanek

Związek Ukraińców w Polsce i Zjednoczenie Łemków (Koła w Gorzowie Wielkopolskim) oraz Muzeum Lubuskie zapraszają do udziału w 48. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji pisania pisanek w okresie wielkanocnym, pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz przybliżenie kultury ukraińskiej i polskiej. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać na adres…

Zakończenie sezonu kolęd

Na zakończenie sezonu kolęd Koło w Krakowie ZUwP zorganizowało koncert „Kolęda z Krakowa do Lwowa”. Tę wirtualną trasę wyznaczyli artyści, występujący na tym wyjątkowym koncercie online – wystąpili: Chór Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Krakowie Grupa artystyczna z Krakowa Creative Group M Zespół śpiewu autentycznego Krajka z Przemyśla Legendarna grupa „Pikkardyjska Tercja” Oksana Mucha

Almanach Ukraiński 2021

Już dostępny nowy numer Almanachu Ukraińskiego – rocznika wydawanego przez Związek Ukraińców w Polsce. Najnowsze wydanie prezentuje teksty w języku ukraińskim w kilku blokach tematycznych: Historia i współczesność Migranci z Ukrainy: integracja, tradycje, wyzwania Ukraińcy z Polski Literatura, kino, teatr Ukraina i Polska Autorzy tekstów to publicyści, dziennikarze, działacze społeczni a także naukowcy i badacze.…

Kolędnicy z Przemyśla

Jak co roku kolędnicy z Ukraińskiego Domu w Przemyślu przychodzą do waszego domu z kolędami, dobrą nowiną i prośbą o wsparcie remontu Ukraińskiego Domu w Przemyślu.Tym razem z racji na pandemię kolędowania ma charakter wirtualny, ale nie mniej szczery i kreatywny, posłuchajcie sami: Kolędujcie razem z nimi i nie zapomnijcie wesprzeć dobrej sprawy, przelewy przyjmują…