„Wolność słowa kończy się tam, gdzie to słowo zaczyna naruszać prawa chronione innego podmiotu”

Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny wyrokiem w sprawie XVIII K 6/20 (zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, II AKa 212/20) skazał autora wpisów zamieszonych w serwisie społecznościowym facebook za: – wpis o treści ,,Znajdzie się kij na (…) ryj”, uznając, że wpis stanowi przestępstwogroźby bezprawnej wobec grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej…